Mobil säkerhet

Sourcecom kan på ett effektivt sätt hjälpa organisationer att identifiera och hantera de risker som en uppstår när verksamheten blir mer mobil och där alltmer arbete sker utanför det traditionella perimeterskyddet.

Mobila enheter är idag en del av den totala IT-miljön och har en stor betydelse i affärskonkurrensen och för att kunna erbjuda användarna ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Med ökad mobilitet uppstår också nya risker som behöver hanteras.

Oskyddade smartphones och mobila enheter har ofta en mängd sårbarheter som kan utnyttjas. Informationsstöld, åtkomst till företagsnätverket, fjärrstyrning av enheten, manipulation av textmeddelanden samt åtkomst till kamera och mikrofon är bara några exempel på risker som exponeras i en oskyddad mobil miljö.

Sourcecom kan hjälpa er att få kontroll över verksamhetens mobila risker genom att; skydda enheterna från skadliga appar och malware men också genom att låta era användare ansluta säkert mot företagsnätverket och kryptering av känslig information. För att tekniska skydd ska fungera i praktiken behövs övergripande ramverk och policies som fastställer verksamhetens mål och risknivå för användning av mobila enheter. Våra informationssäkerhetskonsulter har lång erfarenhet av skapa en struktur för den mobila miljön som efterliknar den som företag är vana att ha för sin traditionella IT-miljö.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px