Allt bättre mobilkameror ökar riskerna för “visual hacking”

När Samsung och Apple överträffar varandra med bättre kameror för varje ny version ökar också riskerna för visual hacking. Med så skarp upplösning är det lätt att fotografera och sedan zooma in för att läsa potentiellt konfidentiell information.

Visual hacking innebär att någon genom att snoka, läsa och fotografera kan samla information som ligger synlig på skrivbord, i kopiatorer, skrivare, på bildskärmar mm. Med allt skarpare objektiv i mobilkamerorna så blir det ännu lättare att fotografera känslig information på längre avstånd. Skulle någon med en traditionell kamera gå runt och fotografera på en bank eller flygplats skulle säkert någon säga till. Men om någon står med en mobil i handen är det svårt att veta om vederbörande bara kollar Facebook eller om de tar bild på ditt kreditkort som du precis tagit fram ur plånboken.

3M gjorde tidigare i år en studie bland ett antal amerikanska företag där man genom visual hacking på de olika företagens kontor lyckades komma över känslig eller mycket känslig information i 88 procent av fallen.

Vill ni läsa hela rapporten så har ni den här hos 3m

// Hans Graah-Hagelbäck