Är det värt besväret att vara anonym?

Vi lever i en tid då NSA och andra statliga organisationer lyssnar på allt och alla och vi användare lämnar digitala avtryck både från datorer och smartphones. Är det ens någon idé att försöka vara anonym längre och till vilket syfte?

Om vi börjar med syftet med att vara anonym på internet så kan det ju se lite olika ut beroende på om man till exempel är en rekryterare, kriminell, vanlig människa eller spion. Om vi utgår från en vanlig hederlig normal människa så är sannolikt syftet att inte lämna ifrån sig för mycket av personlig information som kan användas emot en själv på något sätt. Det kan vara att undvika reklam, säljare, spam eller för att undvika exempelvis identitetsstöld.

Vill man vara helt anonym via telefon och inte lämna spår efter sig kan det ju vara en idé att undvika smartphones helt och hållet och istället köpa en enkel lur och kontantkort och betala cash, lämna sin vanliga smartphone hemma påslagen och åka långt från hemmet innan man slår på den “alternativa” luren för att ringa. Vanliga människor utan kriminella tankar har dock oftast inget behov av detta. Men om vi ser till spår som lämnas på internet av användare via smartphones, datorer och andra enheter så får man se över webbläsarinställningar, egen brandvägg, val av webbläsare, privacy inställningar på facebook och twitter, köra krypterad webbmail, undvika spam, använda proxys eller Tor för att surfa anonymt etc.

Bottom line är att man får jobba ganska hårt och konsekvent för att minska det personliga digitala avtrycket. Är det värt det? Och vilka är riskerna och sannolikheten för gemene man att någon missbrukar den personliga informationen?

Vill man vara helt säker så är det nog bäst att inte vara online alls och definitivt hålla sig borta från sociala medier. Men för det allra flesta är nog det priset för högt 🙂

// Hans Graah-Hagelbäck