Frukostseminarie – Do you know?

Sourcecom arrangerar tillsammans med Qualys ett frukostseminarium där vi kommer berätta hur vi hjälper till att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister IT- och IOT-enheter.

Tid och plats

18 April, 08:30-10:30 – Kungsgatan 64, Stockholm

Under dessa två timmar kommer vi beskriva hur vi kan hjälpa dig med allt från inventering till djupare analys av vilket skick enheterna är i gällande konfiguration och säkerhet. 

Har du kontroll över vilka enheter som finns i organisationen?

Det finns många olika enheter att hålla ordning på. Både IT- och IOT-utrustning på kontoret liksom flertalet mobila enheter som ofta befinner sig fysiskt utanför företagsmiljön. Idag behöver allt ifrån vanliga arbetsdatorer till containers och resurser i molnet kontrolleras.

Efter att ha visat hur information samlas in och visualiserats kommer vi beskriva vårt arbetssätt för att hjälpa till med prioritering och rekommendation av åtgärder för att avhjälpa de felaktigheter och risker som identifierats.

Talare på eventet kommer vara representanter för Sourcecom, Qualys samt Jaguar/Landrovers tidigare CISO.

Eventet hålls på Sourcecoms kontor beläget på Kungsgatan 64 i centrala Stockholm mellan klockan 8:30-10:30.

Anmäl dig här

https://lps.qualys.com/emea-event-sourcecom.html