Strategisk IT-Säkerhet

Sourcecom är din strategiska partner i säkerhetsfrågor och erbjuder specialiserade informationssäkerhetstjänster inom allt från riskhantering, revisioner och rådgivning till teknisk design och införande av IT-säkerhetslösningar.

Det som gör Sourcecom unika på marknaden är att vi står med ena benet i djup teknisk expertis inom säkerhetsområdet och det andra inom verksamhetsförståelse, kundens affär och informationssäkerhet. Det gör att vi kan leverera it-säkerhet anpassad till era verksamhetsmål.
Det som gör Sourcecom unika på marknaden är att vi står med ena benet i djup teknisk expertis inom säkerhetsområdet och det andra inom verksamhetsförståelse, kundens affär och informationssäkerhet. Det gör att vi kan leverera it-säkerhet anpassad till era verksamhetsmål.

Hur Sourcecom arbetar

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar

srccom_process_1500px