Start

Strategisk rådgivare inom IT-Säkerhet

Sourcecom är din personliga partner som hjälper dig anpassa nivån på  IT-säkerhet till dina verksamhetsmål

 

Våra tjänster

Sourcecom är din strategiska partner i säkerhetsfrågor och erbjuder specialiserade informationssäkerhetstjänster inom allt från riskhantering, revisioner och rådgivning till teknisk design och införande av it-säkerhetslösningar.
Det som gör Sourcecom unika på marknaden är att vi står med ena benet i djup teknisk expertis inom säkerhetsområdet och det andra inom verksamhetsförståelse, kundens affär och informationssäkerhet. Det gör att vi kan leverera it-säkerhet anpassad till era verksamhetsmål.

Sourcecom har Sveriges högsta kompetens kring Check Points säkerhetslösningar

Sourcecom har sedan slutet på 90-talet arbetat med Check Points säkerhetslösningar. Den långa erfarenheten av Check Points produkter i komplexa miljöer samt en ständig vidareutbildning av personalen har lett till att Sourcecom idag har Stockholms starkaste konsultteam när det gäller djup kompetens bland Check Points produkter.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er till säkra lösningar med Check Points produkter. 

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar. 

Få koll på GDPR och hur vi kan skydda era kunder och er affär

I maj 2018 förändras lagen om personuppgifter och ersätts med EU:s allmänna dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgifter är all data som kan direkt eller indirekt kopplas till en enskild individ.
Läs mer om hur Sourcecom hjälper er att skydda era kunder och er affär. 

Kundcase

När kunderna står på apoteket och ska hämta ut sina mediciner är det viktigt att IT-miljön fungerar. Är det krångel kan konsekvenserna bli allvarliga. Läs om hur Sourcecom hjälper Apoteket Kronan att få säkrare IT-miljöer.
Energibolag och i synnerhet sådana som också producerar energi från kärnkraft har mycket höga säkerhetskrav på sig, både för medborgarnas och sin egen skull. Läs om hur Sourcecom jobbar med Vattenfall för att skapa säkerhet som möter kraven

Från oss