Webinar om sårbarhetskontroller och säkerhetsarkitektur

Många av dagens system lever inte upp till den säkerhetsnivå som krävs för att möta nya regulatoriska krav och en ständigt förändrad hotbild. För att stå emot dagens hot krävs både regelbundna tester och kontroller för att upptäcka om det finns sårbarheter, samt att redan från start ha en plan för hur säkerheten i systemen ska upprätthållas över tid.
Sourcecom visar tillsammans med Sopra Steria hur man kan identifiera sårbarheter genom att arbeta systematiskt med säkerhetskontroller och hur vi kan åtgärda identifierade brister på ett effektivt sätt.

Tid: 12:00-13:00
Datum: torsdag 6 maj
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan
Webinariet är kostnadsfritt

Talare

Kristian Petersson, Säkerhetsarkitekt, Sourcecom

Kristian arbetar som säkerhetsarkitekt på Sourcecom Svenska AB och hjälper företag att optimera sitt skydd mot kända och okända hot. Med sin 25-åriga erfarenhet inom branschen bidrar Kristian med att genom enkla och effektiva medel höja företags säkerhetsskydd. En viktig del i Kristians arbete är att ha en väl genomtänkt strategi kring säkerhetsarbetet för att på så vis kunna utnyttja redan gjorda investeringar maximalt.

Albin Sunnanbo, Arkitekt, Sopra Steria

Albin är en av Sopra Sterias erfarna arkitekter och har arbetat med flera stora kunder inom både den offentliga och privata sfären. Albin arbetar som rådgivare i säkerhets- och prestandafrågor i flera av Sopra Sterias projekt och håller säkerhetsutbildningar för utvecklare.