Xenter och Sourcecom: Gemensam vision ger utbildning, praktik och jobb

IT-säkerhetsbranschen växer och allt fler företag upplever ett ökat behov av kompetens inom området. Sourcecom har under ett tjugotal år arbetat med IT-säkerhet och vill se fler som utbildar sig inom detta framöver. Tillsammans med andra företag i branschen har Sourcecom medverkat i framtagandet av en utbildning på yrkeshögskolan Xenter i Botkyrka. Genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp bidrar Sourcecom med kunskap kring efterfrågad kompetens samt till att utbildningen utvecklas i takt med branschen. Sedan hösten 2016 finns utbildningen IT-säkerhetstekniker på Xenter.

En av Xenters studenter, Sebastian Fursäter, gjorde sin praktik hos Sourcecom under våren 2017. Han går nu sitt andra år på utbildningen IT-säkerhetstekniker och kommer att påbörja sin andra praktik hos Sourcecom under våren 2018.

Vad är det viktigaste du tar med dig från din praktik hos Sourcecom?

– Jag har fått med mig mycket ifrån praktiken som jag tror att jag kommer ha nytta av i framtiden. Hos Sourcecom fick jag både lära mig det praktiska, så som att följa med ut på uppdrag och installera samt få mer teoretisk kunskap genom att få skugga teknikerna hos Sourcecom, säger Sebastian Fursäter, studerande på Xenter.

Hur ser du på framtiden i arbetslivet inom it och teknik för dig och dina klasskamrater?

– Eftersom Xenters utbildning både är praktisk och teoretisk så ser jag att vi alla kommer kunna komma ut i arbetslivet relativt enkelt. Vi alla har redan gjort en praktikperiod och kommer i vår göra vår andra och slutliga praktik. De flesta av oss fick praktikplats på de olika arbetsplatserna som har representanter i ledningsgruppen för vår utbildning, jag tror det gör att vi har god chans eftersom att de företagen vet vad branschen behöver.

Vad är det viktigaste för dina studier som du fick med dig från din praktik?

– Just nu har vi kurser om brandväggar och säkra nätverk, en av de uppdragen jag fick följa med på var just att installera brandväggar hos ett stort företag och det har gett mig förkunskaper till det vi håller på med nu. Jag tror det hjälper mig att lära mig ännu mer än vad jag hade gjort om jag inte fick följa med på just det uppdraget.

Om du får prata fritt om din praktik vad skulle du säga då?

– En av de sakerna jag uppskattade mest var att få pröva på konsultlivet, att få testa på att jobba med olika kunder och olika sorts uppdrag. Jag vet nu att det är ett sådant jobba jag vill ha och inte jobba fast på en avdelning på ett företag. Att få pröva på olika sorts uppdrag gjorde att jag har blivit intresserad av olika delar inom IT- och nätverkssäkerhet vilket jag vill fortsätta jobba med.

Sourcecom har sedan starten varit engagerade i Xenters YH-utbildning IT-säkerhetstekniker. Att ta emot praktikanter och visa hur vardagen inom IT-säkerhet kan se ut är något som Sourcecom värderar högt och ser därför fram emot att erbjuda Sebastian en praktikplats även under våren 2018.