Sourcecom Svenska AB ökar fokus på IT Säkerhet och IT Kommunikation

(Stockholm 24 april 2015) I och med att Sourcecom Unified Communication AB går ihop med NetNordic kommer Sourcecom Svenska AB att renodlat satsa på IT Säkerhet och IT Kommunikation.

Hotbilden har ändrats kraftigt det senaste decenniet och därför måste även verksamheter ändra sina rutiner och byta ut sina verktyg för att ha vad som krävs för att förbereda sig inför och kunna hantera en attack. Sourcecom har lång erfarenhet inom IT Säkerhet och IT Kommunikation och arbetar innovativt med att erbjuda våra kunder lösningar mot intrång och överbelastningsattacker, vilket kan förhindra och förminska skadan vid ett eventuellt dataintrång. För att kunna garantera våra kunder de säkraste nätverken och systemen arbetar vi på Sourcecom med lösningar med flera av Sveriegs ledande leverantörer inom IT Säkerhet och IT kommunikation.

”I och med att vi separerar IT Säkerhets och IT kommunikationsdelen från Unified Communication & Collaboration kommer vi att kunna öka fokus på IT Säkerhet och kommunikation och erbjuda våra kunder de bästa produkter och lösningar. Det är en spännande satsning och vi ser fram emot ett vidare samarbete med våra kunder.”, säger VD Lars Gullbrandz, Sourcecom Svenska AB

Sourcecom Svenska AB erbjuder smarta, säkra och kostnadseffektiva kommunikationslösningar med garanterad tillgänglighet inom IT-Säkerhet. Sourcecom grundades 1993 och har sedan starten haft ambitionen att vara den partner våra kunder värdesätter mest och rådfrågar om utveckling och effektivisering av sin IT Säkerhet. Vår långa erfarenhet är din trygghet.