Viktigt att ha en partner som tänker utanför ramarna

När kunderna står på apoteket och ska hämta ut sina mediciner är det viktigt att IT-miljön fungerar. Är det krångel kan konsekvenserna bli allvarliga.

Kronans Apotek som är Sveriges tredje största apotekskedja har mer än 300 apotek och över 2000 anställda. För att kunna ta hand om kunderna på ett bra sätt krävs förutom kunnig och kompetent personal ute på apoteken även en stabil IT-infrastruktur.

Stefan Auer är infrastrukturansvarig för apoteken på Kronans Apotek. Han ansvarar för att all elektronik som exempelvis wi-fi, datorer och nätverk fungerar. För honom är det viktigt med driftstabilitet och givetvis att personuppgifter och recept är skyddade på ett säkert sätt.

– Vi köper brandvägg som tjänst från Sourcecom och det har fungerat mycket bra. Tillgänglighet är som sagt mycket viktig för oss. De få ärenden vi haft har lösts väldigt snabbt av Sourcecom, säger Stefan.

En tjänst med mervärden

Kronans Apotek köper in mycket IT-tjänster och när man handlade upp brandväggstjänst med tillhörande säkerhetsfunktioner föll valet på Sourcecom.  Det sker kontinuerligt förändringar i Kronans miljö och det öppnas regelbundet nya apotek runt om i Sverige. Det ställer krav på en samarbetspartner som är lyhörd, kreativ och kompetent inom området.

– Sourcecom levererar det som vi efterfrågar. De är kreativa, ser framåt på nya lösningar och är en bra partner att bolla med när vi ska göra förändringar i vår miljö. Sourcecom bör fortsätta på den inslagna vägen, avslutar Stefan.
– Sourcecom levererar det som vi efterfrågar. De är kreativa, ser framåt på nya lösningar och är en bra partner att bolla med när vi ska göra förändringar i vår miljö. Sourcecom bör fortsätta på den inslagna vägen, avslutar Stefan.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px