Ägare

Sourcecom ägs av personalen. Ägarnas mål med verksamheten är en fortsatt lönsam tillväxt i bolaget med tjänster som bas i erbjudandet.