Dataskyddspolicy

PERSONUPPGIFTER
Sourcecom värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Sourcecoms ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda kvalitativa produkter och tjänster inom säkerhetsområdet.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer samt ditt företags adress när du är kund hos oss eller när du till exempel anmäler dig till våra utskickstjänster eller bokar seminarium.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Sourcecom behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt fullfölja åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna används dels direkt i våra avtalstjänster för till exempel inloggningar, samt vid kommunikation mellan avtalsparter. Nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier och events är exempel på sådan kommunikation.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Som huvudregel delar Sourcecom inga personuppgifter med tredje part.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER
Sourcecom sparar dina uppgifter så länge du är kund, vilket är nödvändigt för att uppnå ändamålen med våra tjänster. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan som är relaterade till tjänsten (med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för loggändamål mot avtalspart).  Vi kan komma att spara dina uppgifter i vår kunddatabas en tid efter avtalsslut för att kommunicera om nya tjänster och produkter.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU
Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig, där Sourcecom är personuppgiftsansvarig, som vi behandlar. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort uppgiften. I de fall där Sourcecom är personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att rätta en felaktig personuppgift. Om du som registrerad vill ändra en sådan uppgift måste personuppgiftsansvarig kontaktas.

VILKET ANSVAR OCH VILKA RÄTTIGHETER HAR Sourcecom?
Sourcecom ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska Sourcecom behandla personuppgifter för vilka Sourcecom är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och Dataskyddsförordningen. Sourcecom äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Sourcecom är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Sourcecom enligt avtal. Sourcecom ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som Sourcecom har anlitat.

OM DU VILL VETA MER
Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på support@sourcecom.se. Sourcecom Svenska AB, org. nummer 556466–0990, med adress Barnhusgatan 20, 5tr, 111 23 Stockholm, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.