Vi stödjer

Nolltolerans mot mobbningNTM-Logga

Många människor har upplevt situationer i livet när de har känt att de inte passatin i gruppen, känt sig utfrysta, ensamma och utsatta. Mobbning påverkar helaskolmiljön negativt och skapar en ogynnsam inlärningssituation.

“Mobbning har gjorts till ett modeord, ett slags alarmsignal för att framtvinga studier av och eftertanke kring ett beteende som tycks mig värre och fulare än det mesta vi har för oss. Upptäcker man en fiende eller en fara måste man ge den ett namn”. Namnet på vårt motstånd är “Nolltolerans Mot Mobbning”.

Barn kan vara grymma mot varandra, men det är endast ett fåtal av barnen som blir utsatta för mobbning/kränkande behandling/diskriminering som vågar berätta för någon vuxen i sin omgivning. Därför stödjer vi projektet Nolltolerans mot mobbning som förser Sveriges skolor med användbart material, kunskaper och tips om hur man kan förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning.

Deras motto lyder: ”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö”. Och det är något som vi på Sourcecom håller med och värnar om!

Var smart – säg Nej till tobak ENS-Logga

Studier visar att rökning kan vara en “inkörsport” till missbruk av andra droger;ungdomar som röker använder i betydligt större utsträckning droger som tillexempel heroin, kokain och marijuana.

Idag är inte frågan om våra barn kommer att möta droger, utan när.

Därför stödjer vi på Sourcecom Ett Narkotikafritt Sverige kampanj – “Var smart – säg Nej till tobak” – som syftar till att motverka tobaksanvändning och riktar sig till alla barn i årskurs fem.

Alla skolor, såväl kommunala som fristående, kommer att få ett unikt “Smart” arbetsmaterial av ENS för att motverka tobaksanvändning bland barn och ungdomar. Materialet består bland annat av elevfoldrar, faktainformation till lärare, information till skolsköterskor men även information riktad direkt till föräldrarna.

ENS 2000 har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger, missbruk och åtgärdsprogram. ENS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ambition att arbeta folkbildande i drog- och missbruksfrågor.

Läs mer om kampanjen Var smart – säg Nej till tobak.