Säker automation

Skydda styr- och reglerutrustning och andra automationssystem från överbelastningsattacker och obehörig åtkomst.

Automationssystem är högriskmål där konsekvenserna av ett intrång ofta kan bli ordentligt kännbara. Sourcecom har utvecklat ett koncept för automationsmiljöer där vi skyddar systemen både från interna och externa risker. Förutom vårt anpassade säkerhetskoncept levererar vi en stabil kommunikationsplattform för de ofta känsliga automationssystemen. Några av de alla största dataintrången i historien har skett mot automationssystem. Det senast uppmärksammade fallet var en synkroniserad attack mot kraftverk och energibolag i Ukraina som resulterade i att mer än 80 000 människor blev utan elektricitet mitt i kalla vintern, dagen före julafton. Är du exempelvis verksam inom tillverkningsindustri, fastighetsförvaltning eller energiproduktion, kontakta Sourcecom för strategisk rådgivning och tekniskt konsultstöd för att lyfta din automationsmiljö till nästa nivå.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px