Virtuell säkerhet

Säkerhet kan vara fysisk, logisk, strategisk och teknisk. Ska man verka på dagens marknad med nutidens och framtidens hot behöver den också vara virtuell.

Att härda sin virtuella miljö och införa nödvändig säkerhet är ett absolut måste om man ska kunna stå emot riktade attacker som efter ett lyckat intrång fortsätter med att inkräktaren försöker förflytta sig mellan interna system. Får man utöver det in malware så kan det vara skönt att veta att inte hela den virtuella miljön blir drabbad bara för att en virtuell host blivit infekterad.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px