Molnsäkerhet

Att migrera tjänster till molnet eller att granska befintlig molnleverantör ställer krav på kompetens och expertis.

Det ställs högre krav än tidigare för att undvika fallgropar och luddiga avtal som kan leda till ökade informationssäkerhetsrisker. Riskerna försvinner inte vid outsourcing eller vid köp av molntjänster, de blir bara svårare att få insyn i om man inte vet vad man ska leta efter. Sourcecom hjälper till med teknisk konsulting och rådgivning vid migrering av befintliga tjänster till molnet, som exempelvis Microsoft Office 365. Våra erfarna informationssäkerhetskonsulter kan också hjälpa till vid upphandlingar av nya molntjänster eller med att utföra revision och granskning av befintlig leverantör.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.srccom_process_1500px