Klientsäkerhet

Handen på hjärtat – är din verksamhets klienter lika skyddade utanför företagets perimeterskydd som innanför?

Kontorets väggar har suddas ut och användare sitter och arbetar på hotell, caféer, köpcentrum och flygplaster, men även på hemmanätverk i villor och bostadsrättsföreningar. Ransomware och andra trojaner kan på ett par minuter vända upp och ner på ett helt företags dagliga produktion. När användare använder sig av publika oskyddade trådlösa och trådbundna nätverk behöver de en säker klient. Attacker sker mot den svagaste länken, som vid riktade attacker ofta är användaren och dess klient när den befinner sig utanför företagets perimeterskydd. Låt oss hjälpa dig att säkra klienterna så att skyddet är lika starkt var de än befinner sig.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px