Mobil säkerhet anpassad för era behov

Sourcecom kan på ett effektivt och lönsamt sätt hjälpa företag och myndigheter att identifiera och hantera de risker som uppstår när verksamheten blir mer mobil. Arbete sker allt oftare utanför det traditionella perimeterskyddet. Kontoret är något vi bär med oss, inte en plats vi är på.

Mobila enheter är idag en del av den totala IT-miljön och har en stor betydelse för att kunna erbjuda användarna ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Med ökad mobilitet uppstår också nya risker som behöver identifieras och hanteras.

Sourcecom arbetar aktivt för att hjälpa kunder att klara de nya utmaningarna. Sourcecom har ett flertal konsulter, certifierade inom produkter för mobil säkerhet, som arbetar för att våra kunder ska ha säkra nätverk och verktyg även när det gäller mobila enheter.

Oskyddade smartphones och mobila enheter har ofta en mängd sårbarheter som kan utnyttjas. Informationsstöld, åtkomst till företagsnätverket, fjärrstyrning av enheten, manipulation av textmeddelanden samt åtkomst till kamera och mikrofon är bara några exempel på risker som exponeras i en oskyddad mobil miljö. I dagens samhälle använder anställda samma telefon i tjänst som privat vilket skapar en större risk för intrång. Mobilen är inte bara det viktigaste arbetsverktyget utan även den största risken företag har att hantera. Genom att aktivt arbeta för en mobil säkerhet minskar risken för intrång utan att försämra mobilen som arbetsverktyg.

Sourcecom kan hjälpa er att få kontroll över verksamhetens mobila risker:

  • Skydda enheterna från skadliga appar och malware
  • Användare ansluter sig säkert mot företagsnätverket
  • Kryptering av känslig information

För att tekniska skydd ska fungera i praktiken behövs övergripande ramverk och policys som fastställer verksamhetens mål och risknivå för användning av mobila enheter. Våra informationssäkerhetskonsulter har lång erfarenhet av att skapa en struktur för den mobila miljön som efterliknar den som företag är vana att ha för sin traditionella IT-miljö.

Vi arbetar utifrån vår process som vi anpassar efter kundens behov:

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px