Nätverkssäkerhet

Ett dataintrång kan skada produktiviteten, varumärket och äventyra verksamhetens framtida utveckling. Därför är nätverkssäkerhet ett prioriterat område för många organisationer.

Sourcecom har 20 års erfarenhet av design, implementation och granskning av nätverkssäkerhetslösningar. Vi bidrar idag med rådgivning och teknisk expertis till företag i Sverige som har de absolut högsta säkerhetskraven. Nätverkssäkerhet utgör grunden i IT-säkerhetsarbetet och ställer stora krav på den som ska designa och införa lösningarna. Djup IT-säkerhetsteknisk kunskap samt verksamhetsförståelse är två kritiska faktorer för att få ett effektivt skydd i linje med verksamhetens riskaptit.

Vår process

Processen som Sourcecom arbetar efter utgår från riskperspektivet. Vi arbetar tillsammans med kunden för att identifiera informationssäkerhetsrisker och för att hitta den risknivå som verksamheten behöver och vill ha. Den arbetsform som ofta används är workshops där ledningsfunktioner och andra medarbetare på olika positioner medverkar. Resultatet från riskarbetet är ett underlag som används för minska riskerna genom införande av olika rutiner, processförändringar och tekniska säkerhetslösningar.

srccom_process_1500px