Minska risken för dataintrång med löpande sårbarhetsscanning

Att årvis eller vartannat år hyra in externa penetrationstestare för att kontrollera om det finns några svagheter i it-miljön som kan utnyttjas av illasinnade är relativt vanligt i många verksamheter. För att uppnå en säker miljö året runt och undvika de långa perioder som går mellan penetrationstesterna behöver de kompletteras med kontinuerliga sårbarhetsscanningar.

För att uppnå en kontinuerligt hög it-säkerhet över året så behöver man regelbundet scanna sin miljö efter sårbarheter. Rekommendationen är att scanna såväl webbtjänster som servrar och nätverksutrustning.

Sårbarhetsscanning är det bästa sättet att tidigt upptäcka sårbarheter innan någon drar fördel av dem. Fortlöpande scanning gör att er säkerhet kan möta de ständigt utvecklade attacker och risker som finns. Tjänsten levereras som en prenumeration där man betalar för antal enheter som scannas.

Fördelar med löpande sårbarhetsscanning

  • Nulägesbild över säkerhetsnivå
  • Identifierar verifierade och potentiella sårbarheter
  • Ständig överblick
  • Förenklar arbetet för IT-personalen
  • Tidseffektivt
  • Dynamiskt
  • Lätt att implementera och hantera

Vi hjälper er att hitta säkerhetsbrister tack vare vår erfarna process samt verktyg och metoder vi tagit fram tillsammans med våra partners och leverantörer.

Är du intresserad av testa marknadens ledande produkt inom området?

Kontaktperson: Hans Graah-Hagelbäck, hgh@sourcecom.se